عکاسان

HTML clipboard

 

 

نام: ایمانعلی

نام خانوادگی: ایمانی

محل تولد: مشکین شهر

سال تولد: 1351

محل سکونت: مشکین شهر

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: کارگردانی ـ تدوین

شروع عکاسی از سال: 1375

سابقه های عکاسی: برگزاری چندین نمایشگاه در استانهای مختلف ایران ، نمایش چندین آثار وی در نمایشگاههای بین المللی و خارجی و ...

سایر زمینه های فعالیتی: تصویربرداری ، کارگردانی

 آدرس ایمیل: shahroozumit@gmail.com

>> دانلود عکسهای ایمانی <<

 

   

 

نام: مهرداد

نام خانوادگی: طهماسبی

محل تولد: مشکین شهر

سال تولد: 1367

محل سکونت: مشکین شهر

میزان تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی معماری

شروع عکاسی از سال: 1387

سابقه های عکاسی: ایرانگردی و عکاسی از مناطق خاص ایران

سایر زمینه های فعالیتی: طراحی و بازیگری

آدرس ایمیل: fake0098@yahoo.com

>> دانلود عکسهای طهماسبی <<

 

 

 

نام: مهدی

نام خانوادگی: صادقی راد

محل تولد: مشکین شهر

سال تولد: 1362

محل سکونت: مشکین شهر

میزان تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: گرافیک

شروع عکاسی از سال: 1382

سابقه های عکاسی: عکاسی 180 و 360 درجه ـ برگزاری نمایشگاه عکاسی

سایر زمینه های فعالیتی: طراحی گرافیک ـ طراحی صنعتی

آدرس ایمیل: mesa_concept@yahoo.com

>> دانلود عکسهای صادقی راد <<

 

 

 

نام: بهزاد

نام خانوادگی: جهانگیرزاده خیاوی

محل تولد: مشکین شهر

سال تولد: 1367

محل سکونت: مشکین شهر

میزان تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

شروع عکاسی از سال: 1384

سابقه های عکاسی: عکاسی از طبیعت زیبای مشکین شهر در تمامی فصول سال

آدرس ایمیل: sav_1988@yahoo.com

>> دانلود عکسهای جهانگیرزاده <<

 

 

 

نام: فرید

نام خانوادگی: ایمانزاده

محل تولد: مشکین شهر

سال تولد: 1369

محل سکونت: مشکین شهر

میزان تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی معماری

شروع عکاسی از سال: 1388

سابقه های عکاسی: عکاسی از طبیعت زیبای مشکین شهر و معماری

سایر زمینه های فعالیتی: طراحی

آدرس ایمیل: farid.imanzadeh@yahoo.com

>> دانلود عکسهای ایمانزاده <<

 

 

 

نام: ساسان

نام خانوادگی: خانعلی زاده

محل تولد: مشکین شهر

سال تولد: 1366

محل سکونت: مشکین شهر

میزان تحصیلات: دیپلم

رشته تحصیلی: برق

شروع عکاسی از سال: 1388

سابقه های عکاسی: عکاسی از طبیعت زیبای مشکین شهر و سایر نقاط ایران

سایر زمینه های فعالیتی: بازیگری تئاتر و فیلم ـ فیلمنامه نویسی 

آدرس ایمیل: sasi_actor66@yahoo.com

>> دانلود عکسهای خانعلی زاده<<

 

 

 

نام: سینا

نام خانوادگی: اسدی

محل تولد: مشکین شهر

سال تولد: 1369

محل سکونت: مشکین شهر

میزان تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

شروع عکاسی از سال: 1387

سابقه های عکاسی: عکاسی از طبیعت زیبای مشکین شهر و ...

سایر زمینه های فعالیتی: وب سایت، اینترنت و ...

آدرس ایمیل: info@khiav-news.com

>> دانلود عکسهای اسدی<<

  تصاویر جدید